Thursday, 20 January 2011

Fikir-fikirkan.....

  • Aku mengamati semua sahabat, dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah.
  • Saya memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa.
  • Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik, namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi nasihat baik.
  • Aku mencari segala bentuk rezki, tapi tidak menemukan rezki yang lebih baik daripada sabar..........Khalifah ‘Umar
(Ahmad Mustapha-mus_ma2007@yahoo.com

No comments: