Monday, 14 February 2011

Penghalang Taubat....

Seseorang yang merasa bahawa dosa-dosanya terlalu besar untuk mendapatkan pengampunan Allah Taala, disebabkan oleh beberapa faktor berikut :

  1. Tidak memiliki keyakinan akan luasnya rahmat Allah Taala
  2. Kurangnya keimanan terhadap kekuasaan Allah Taala bahawa dia pengampun segala dosa
  3. Meninggalkan salah satu tekad hati yang terpenting iaitu harap.
  4. Tidak memiliki kemantapan dan keyakinan bahawa taubat itu dapat menghapus dosa
Keempat faktor tersebut merupakan penyakit jiwa yang dapat melemahkan orang untuk bertaubat.....

No comments: