Wednesday, 22 December 2010

Mutala"ah Pilih Teman ( cara memilih Teman)

Mutala"ah Pilih Teman
 1.Barang sesiapa yang gemar <span>berteman golongan kaya</span>akan ditambah oleh Allah
  •  kecintaannya terhadap dunia
  • ,suka bermewah dan
  •  bertambah sifat kedekutnya
  •  sehingga melupakan hari akhirat.
2.barang sesiapa yang suka berdampingan dengan <span>pegawai pemerintah atau raja</span> akan ditambah oleh Allah
  • sifat kasar dan sombong.
3.Barang sesiapa yang gemar bergaul dengan <span>perempuan</span>akan ditambah oleh Allah
  • sifat bodoh dalam shahwatnya.
 4.Barang siapa yang suka bergaul <span>dengan orang-orang fasik</span> akan bertambah
  • beraninya membuat dosa
  • dan menundakan taubat.
 5.Barang siapa yang suka mendampingi orang-orang soleh akanbertambahlah keinginannga
  •  berbuat taat kepada Allah
(Ahmad Mustapha - mus_ma2007@yahoo.com)

No comments: